ผู้ปกครองร่วมประชุมทางไกล

ขอเชิญชวนผู้ปกครองร่วมรับชมการประชุมทางไกล เพื่อชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนทั่วประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 (COVD-19) โดยสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ผ่านช่องทาง
www.obectv.tv
www.youtube.com/obectvonline
www.facebook.com/obectvonline

Leave a comment

Your email address will not be published.


*